Banner
GMV VaraĂ„�€šĂ��‚¬ĹľÄ‚Ë�Ă��€šÂ¬ÄąË‡Ă„�€šĂ‹ďż˝Ä‚Ë�Ă��‚¬ĹˇĂ‚¬ÄąÄľĂ�€žĂ��‚¬ĹˇÄ‚Ë�Ă��€šÂ¬ÄąÄľĂ„�€šĂ‹ďż˝Ä‚Ë�Ă��‚¬ĹˇĂ‚¬Ă�€šĂ‚¦Ä�€šĂ��‚¬ĹľÄ‚Ë�Ă��€šÂ¬ÄąË‡Ă„�€šĂ‹ďż˝Ä‚Ë�Ă��‚¬ĹˇĂ‚¬ÄąÄľĂ�€žĂ��‚¬ĹˇÄ‚Ë�Ă��€šÂ¬ÄąÄľĂ„�€šĂ��‚¬ĹľÄ‚�€žĂ„Äľdin

Tragovi

Tekstualna graa, tiskana Vrsta gradje
X01883
Naslov
Tragovi / Jasminka timac. -
Impressum
Varadin : Knjiniarsko drutvo Varadinske upanije, 2019. -
Materijalni opis
36 str. : ilustr. u bojama ; 17 cm. -
ISBN
9789534870617

PREDGOVOR

Dokumentacija Knjiniarskog drutva Varadinske upanije nastajala je tijekom sedam desetljea (1949. - 2019.) i pohranjena je u est registratora u kojima se nalaze pozivi, zapisnici, pristupnice, dopisi, statuti, rjeenja o registraciji, planovi, izvjetaji, radni i promidbeni materijali te evidencija o financijskom poslovanju.
Starija graa uva se u Gradskoj knjinici i itaonici Metel Oegovi Varadin, a registrator s najnovijom graom, nakon provedenih izbora, preuzima aktualni predsjednik Drutva i privremeno pohranjuje u knjinici u kojoj radi.
Sauvana graa je tura i nepotpuna, a za pojedina razdoblja nedostaju kljuni dokumenti.
U pokuaju rekonstrukcije djelovanja Drutva i njegovih lanova stoga je koritena i dokumentacija iz specijalnih zbirki varadinske Gradske knjinice te privatnih arhiva.
U Zaviajnoj zbirci Warasdiniensia uva se osobna dokumentacija gospoe Vande Mileti, utemeljiteljice Drutva, koju je darovala njezina obitelj.
Sastoji se od pet registratora, a najdragocjeniji su rukopisi njezinih izlaganja i radova koje je pripremala za objavljivanje te korespondencija s uglednim knjiniarima.
Dio efemerne grae takoer se uva u Zaviajnojzbirci, a u tjedniku Varadinske vijesti tijekom godina zabiljeena su brojna dogaanja vezana uz knjiniarsku struku.
U zbirci BDI (Bibliotekarstvo - Dokumentacija - Informacija) nalazi se knjinina graa iz koje se mogu saznati informacije o radu razliitih strukovnih drutava i aktivnostima njihovih lanova pa i o zaviajnim knjiniarima.
Od periodikih publikacija posebno treba istaknuti: Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Knjiga i itaoci, Bilten BIS, Novosti HKD i Godinjak Gradske knjinice i itaonice Metel Oegovi Varadin.
Neki naslovi dostupni su u digitalnom obliku. Najmlai e-asopis je Kontekst Knjiniarskog drutva Varadinske upanije koji se objavljuje od 2015. godine.
U dokumentaciji Knjiniarskog drutva Varadinske upanije nisu sauvane fotografije, ve su ih za ovu prigodu ustupili njezini lanovi te Gradska knjinica i itaonica Metel Oegovi Varadin.
Na cjelokupnojustupljenojgrai najsrdanije zahvaljujemo.

Tekstualno Pretraživanje
Inv.br.
Info
Signatura
X1883
U čitaonici!
02(497.523) TIMA tra
Point d.o.o. - Vidoveka 56b, VARADIN - Tel: 042/206 306